فایل صوتی مقتل خوانی روزعاشورای 94 فردوس(حاج آقای محمودی)رااز اینجا دانلودنمایید.