برنامه حماسه مصور عاشورا با بهره گیری از تصاویر گرافیکی واقعه عاشورا را ترسیم نموده است. این برنامه آغاز حرکت امام حسین (ع) از مدینه تا سر زمین کربلاو روز شمار واقعه عاشورا مشخص نموده است. به تصویر کشیدن خیام امام حسین(ع) در کربلا و آرایش نظامی سپاه امام مقابل لشکر دشمن از دیگر قسمت های این برنامه است

 

برنامه حماسه مصور عاشورا با بهره گیری از تصاویر گرافیکی واقعه عاشورا را ترسیم نموده است. این برنامه آغاز حرکت امام حسین (ع) از مدینه تا سر زمین کربلاو روز شمار واقعه عاشورا مشخص نموده است. به تصویر کشیدن خیام امام حسین(ع) در کربلا و آرایش نظامی سپاه امام مقابل لشکر دشمن از دیگر قسمت های این برنامه است.

اکنون این برنامه در خیمگاه کربلای معلی از سوی راویان معزز بعثه مقام معظم رهبری برای زائران اجرا می گردد.
این برنامه آموزشی روای محور است و سرفصل های واقعه عاشورا در این برنامه آمده است و جریئات آن بر عهده روای بوده است.
ویرایش جدید این برنامه به زودی منتشر خواهد شد.
حجم برنامه 66 MB
هزینه:5 صلوات
لینک دانلود:http://707ip.ir/upload/3.exe

دانلودصوت:http://707ip.ir/upload/a2.mp3 

  •  روایت حماسه عاشورا به سبکی روان و جذاب
  • استفاده  از تصاویر  برای ماندگاری  پیام عاشورا
  • گزارش صحیح و جامع واقعه عاشورا از منابع دست اول
  • قابلیت اجرای آسان برای تمام اقشار و سطوح علمی
  • سه سال سابقه اجرای روزانه در خیمه گاه کربلای معلی
  • بسته نوین تبلیغی ویژه محرم
  • حجم برنامه 66 MB باصوت88MB