اطلاعیه شماره5

قراردادن کدلوگوی این وبگاه درسایت یاوبلاگ

(قابل توجه مداحان وهیئات مذهبی)

باسلام وعرض تسلیت به مناسبت شهادت سیدوسالارشهیدان وقبولی عزاداری به اطلاع عزیزان مداح ومسئولین هیئات می رساند:

این وبگاه ازآنجایی که می تواندیکی ازمنابع بسیارمفیدبرای خودعزیزان ودیگران باشدپذیرای عکس ها،فیلم هاومستندهای  شماعزیزان ودوستان محترم می باشد.لذاهرگونه کپی برداری ازاین وبگاه برای رضای خداوندوباهدف اشاعه فرهنگ حسینی بلااشکال خواهدبود.

بنابراین دوستان مداح وعزیزان مسئولین هیئات مذهبی شهرستان اگروبلاگ یاسایتی رادراختیاردارندمی توانندکدلوگوی این وبگاه مردمی رادانلودودرآن قراردهنداین وبگاه آماده تبادل لینک بااین عزیزان می باشد.

ضمناً دوکددراختیاردوستان گذاشته میشودتادرهرکدام که جواب دادآن رابگذارند:

                            

                                                                                           ممنون ازشما

                                                                                           مدیریت وبگاه مردمی

                                                                                        فردوس عاشورا